Fisioloxía

Programa da asignatura.

Clase 1: Introdución. Presión osmótica e intercambio de sustancias entre compartimentos.

Clase 2: Potencial de membrana e potencial de acción. Características xerais das neuronas.

Clase 3: Estrutura do músculo. Acoplamento excitación-contracción no músculo esquelético.

Clase 4: Descripción xeral do sistema nervioso. Sistemas sensoriais. Sistemas motores.

Clase 5: Funcións e composición do sangue. Hemostasia. Sistema inmunitario.

Clase 6: Ciclo cardíaco.

Exercicio sobre a actividade cardíaca.

Clase 7: Circulación arterial e regulación da presión.

Clase 8: Funcións principais e estrutura dos riles. Ventilación pulmonar. Intercambio e transporte gasoso.

Clase 9: Características xerais do sistema dixestivo. Características xerais das hormonas.

 

Instrucións para o exercicio de texto.

Cualificacións finais.

 

 

páxina inicial