FISIOLOXÍA DE SISTEMAS

 

 

Resumo do programa.

 

Tema 1: Sistemas sensoriais.

 

Tema 2: Sistema somatosensorial.

Texto “La dama desencarnada”.

 

Tema 3: Sistemas motores.

 

Tema 4: Ciclo cardíaco: acontecementos eléctricos.

 

Tema 5: Ciclo cardíaco: acontecementos mecánicos.

 

Tema 6: Circulación arterial e regulación da presión.

 

Tema 7: Funcións principais e estrutura dos riles.

 

Tema 8: Regulación da osmolalidade e do volume dos líquidos corporais. Equilibrio ácido-base.

 

Tema 9: Ventilación pulmonar. Intercambio e transporte gaseoso.

 

Tema 10: Características xerais do sistema dixestivo.

 

Tema 11: Dixestión e absorción.

 

Tema 12: Características xerais das hormonas.

 

Tema 13: O hipotálamo e a hipófese.

 

Instruccións para o exercicio de texto.

 

Cualificacións finais xuño.

 

 

páxina inicial